Hej och hjärtligt välkommen!

Auf Deutsch / In English

Jag är beteendevetare i psykologi med fokus på lärande, organisation och miljö.

Hos mig kretsar allt kring människan, hur hen lär sig, utvecklas, tänker och känner och förstår världen – samt hur den sociala och fysiska världen påverkar hen och formar hens tänkande, känslor och beteende.

Min uppgift är att förmedla min kunskap i utbildningar och workshops samt att ta fram strategier och strukturer baserad på vetenskapliga kritiker som stödjer människor i att de kan hålla sig friska, produktiva och att kunna leva hållbart.

Sunt tänkande samt att vara bra på att hantera stress och känslor?

Det kan du lära dig hos mig.

Informationsclip: Wellbeing workshop for teens.

Att förbereda unga människor på bästa sätt för livets utmaningar är ingen lätt uppgift för föräldrar. Med min kurs i Wellbeing Workshop for Teens erbjuder jag unga människor stöd i att utveckla sina mentala förmågor. Det betyder att de lär sig hur man framgångsrikt hanterar utmanande och svåra situationer, hur man tar hand om sin psykiska hälsa och sitt välbefinnande och hur man utvecklar en sund självkänsla.

Att vara framgångsrikt i utbildning och studier?

Det kan du lära dig hos mig.

Om du letar efter en kurs för trainees och studenter som lär ut färdigheter för att bli framgångsrik i utbildning och studier, då kan jag rekommendera kursen Psychology of Success:

Att skapa effektiva arbetsstrukturer, arbeta i team på ett mål- och lösningsorienterat sätt, samt att bemästra svåra situationer som win-win och inte som win-lose?

Det kan du lära dig hos mig.

Att bygga gångvägar som främjar människors hälsa?

Det kan du lära dig hos mig.

Informationsclip: Frisk genom att gå.

Att klara de förändringar i ditt liv som försakades av klimatförändringarna?

Det kan du lära dig hos mig.

Informationsclip: Climate Change Resilience.

I kursen Climate Change Resilience förmedlar jag kunskap om klimatförändringar och dess effekter på oss och vårt välbefinnande, samt psykologiska strategier för hur vi framgångsrikt kan bemästra de mentala utmaningar som klimatförändringarna för med sig.

Att skapa strukturer och åtgärder så att människor kan bete sig miljövänliga?

Det kan du lära dig hos mig.

Dessutom hur vi kan öka vårt eget såväl som naturens välmående.

Att utveckla meningsfulla strategier och lösningar, anpassade till människan, kräver en analys baserad på vetenskapliga kriterier.

Den levererar jag till dig.

Till exempel ombads jag i oktober 2021 att sammanfatta psykologisk forskning om förskolebarn med blåsexstrofi livskvalitet samt inverkan av denna funktionsnedsättning på barnets utveckling, hälsa och funktion.

Fyra psykologiska implikationer identifierades och analyserades ur psykologisk synvinkel (potentiella orsaker och riskfaktorer, symtom samt beteenden) för att kunna förstå hur dessa påverkar barnets utveckling, hälsa och funktion a:

  • Stress
  • Destruktiva emotioner och emotionsreglering
  • Internaliserande och externaliserande beteenden
  • Mobbning

Utifrån denna analys skrev jag en rekommendation om vilken typ av åtgärder samt hur barnets psykosociala miljö bör se ut för att barnet och dess familj ska få en god livskvalitet.