Om mig

Jenny Friedl, beteendevetare i psykologi (MSSc)

Jag har arbetat inom byggbranschen (Seeberger Friedl Planungsgesellschaft mbH, Tsykland), inom militärflygbranschen (AMST-Systemtechnik GmbH, Österrike), inom höre utbildning (Karlstads Universitet, Sverige) och inom professionell utveckling (Rose Sprachschule, Österrike). Jag har studerad psykologi, HR samt byggkonstruktion. Just nu håller jag på med en master i riskhantering på Karlstads universitet för att utöka min kunskap om hur vi kan skapa klimatsäkra och hållbara städer och samhällen.

Plant a good seed in the right spot, and it will grow without coaxing.“ – Dr. B. J. Fogg

Att skapa de bästa förhållanden för människor att kunna utvecklas och växa, kräver en fast grund inom området mänskligt beteende.

B. J. Foggs PhD Behaviour Model presenterar tre nyckelelement som är nödvändiga för att människor ska kunna utveckla nya beteenden och färdigheter, utöka sina kunskaper (lärande är också ett beteende) eller ändra en vana eller ett tänkesätt.

Mitt arbete, mina strukturer, kurser, utbildningar, workshops samt interventioner bygger på denna modell när jag tillämpar mina psykologiska kunskaper för att stödja människor i deras utveckling.